Text

H1 Heading

Integratieve Acupunctuur, verwijst naar de integratie die wij willen bewerkstelligen tussen de verschillende vormen van geneeskunde. Westers en Oosters. De verpleegkundige achtergrond van Ingrid, haar ervaring en klinische blik, draagt positief bij aan een complementaire behandeling. De expertise van Robert-Jan op het gebied van Taijiquan, Qigong en Dim Mak, kan onze behandeling ook complementeren door het meegeven van bepaalde oefeningen.

H2 Heading

Acupunctuur kan succesvol worden ingezet bij de behandeling van diverse klachten. Wij helpen u graag op weg naar een betere gezondheid.

H3 Heading

Wij werken graag samen met huisartsen en andere specialisten.

H4 Heading

Wij hechten belang aan kwaliteit en professionaliteit. We volgen de NEN-ISO TCM. We werken continu aan een verbetering van onze dienstverlening door scholing, intervisie, nieuwe technieken en technologieën en het raadplegen van andere specialisten.

H5 Heading

Wij willen de huisartsen actief betrekken bij de behandelingen, uiteraard met uw toestemming. Waar nodig zullen wij ook met de huisarts of andere specialisten / paramedici overleggen of hier naar doorverwijzen. We streven hierbij naar het bereiken van het beste resultaat voor de cliënt.

H6 Heading

Wij zijn beiden breed opgeleid en behandelen zeer diverse klachten. Bij indicaties op deze website kun je meer informatie vinden over klachten die door ons kunnen worden behandeld.