Veel gestelde vragen (faq's)

Ziektekostenverzekeraars vergoeden acupunctuur behandelingen vaak geheel of gedeeltelijk in het aanvullende pakket.
Acupunctuur wordt meestal vergoedt vanuit de aanvullende verzekering onder alternatieve zorg en gaat dus niet van uw eigen risico af.
We adviseren om dit na te vragen bij uw ziektekosten verzekering voordat u een afspraak met ons maakt.
Klik op de link voor het overzicht van de verschillende ziektekostenverzekeringen.

Aangezien acupunctuur niet onder de reguliere geneeswijzen valt, heeft u in principe geen verwijzing nodig.
Een enkele verzekering vraagt wel een verwijzing, alvorens ze tot vergoeding overgaan.
Praktijk VIA hecht veel waarde aan een goede samenwerking met andere professionals in de gezondheidszorg.
Vanuit de praktijk willen we daarom uw huisarts graag informeren dat u bij ons in behandeling bent. Dit bespreken we met u tijdens het intake gesprek.

Bij ernstige lichamelijke klachten is het voor uw gezondheid van belang dat u uw huisarts kenbaar maakt dat u acupunctuur behandelingen ondergaat.
Praktijk VIA hecht veel waarde aan een goede samenwerking met andere professionals in de gezondheidszorg.
Vanuit de praktijk willen we daarom uw huisarts graag informeren dat u bij ons in behandeling bent. Dit bespreken we met u tijdens het intake gesprek.

Nee, de naalden die bij acupunctuur gebruikt worden zijn heel dun dus je voelt ze nauwelijks. Binnen de praktijk gebruiken we verschillende naalden die geschikt zijn voor de behandeling.
De keuze van de naalden is er hierbij op gericht om pijn zo veel mogelijk te voorkomen. Wel voelen veel van onze cliënten een klein prikje als de naald door de huid gaat.
Aangezien de naalden de energiepunten activeren, kan dit wel een wat vreemd gevoel geven: dof, tintelend, warmte of zwaarte.
Dit gevoel wordt door de oude Chinezen het aankomen van de Qi genoemd en geeft aan dat de naald in contact is gekomen met de vitale energie van het lichaam.

In principe kan acupunctuur zonder grote risico’s op ongewenste bijwerkingen en neveneffecten worden toegepast. Voorwaarde hierbij is wel de deskundigheid en zorgvuldigheid van de acupuncturist.
In praktijk VIA zien we toe op een goede hygiëne. We maken gebruik van steriel verpakte acupunctuur naalden die we eenmalig gebruiken. Het is mogelijk dat er tijdens een acupunctuur behandeling een kleine bloeding ontstaat wanneer een klein haarvatje wordt aangeprikt door de naald.
Deze bloedingen zijn in het algemeen heel snel gestelpt.

Acupunctuur is gebaseerd op de gedachte dat lichamelijke en geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam.
Onze energie stroomt door ons lichaam middels meridianen. Op deze meridianen liggen acupunctuur punten, speciale punten waarmee de energiehuishouding beïnvloed kan woden.
In de acupunctuur doen we dat door het prikken van naalden. Zo zet acupunctuur het lichaam en de geest aan zichzelf te genezen. Het is een ideale therapeutische techniek voor verschillende klachten en gezondheidsproblemen.

Integratieve acupunctuur is acupunctuur die gebaseerd is op het gedachte goed van de integratieve geneeskunde.
Integratieve geneeskunde richt zich niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen maar op gezondheid, welbevinden en mogelijkheden.
Integratieve Geneeskunde gaat uit van een holistisch mensbeeld.
IG erkent dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche en maakt hiervan gebruik in het proces van preventie en herstel van ziekte. In de IG-visie op zorg staat de patiënt centraal.

De IG-zorgvisie wordt in de praktijk door vier pijlers gedragen:
1 De arts heeft een coachende rol en de patiënt is mederegisseur.
2 Er is expliciet ruimte voor preventie.
3 Er is een plek voor bewezen effectieve en veilige complementaire behandelingen.
4 Er wordt gewerkt in een gezonde omgeving.

Voor meer informatie over integratieve geneeskunde verwijzen we graag naar het artikel ‘integratieve geneeskunde‘.

Bespreek uw klacht eerst met uw behandeld acupuncturist. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het KAB. Voor meer informatie zie de klachtenprocedure